الفبا : مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه حکمت فردا پنج شنبه ۲۷ تیرماه برگزار میشود.

به گزارش الفبا به نقل از فراسو، محل برگزاری مجمع بیمه حکمت تهران، لویزان، بلوار نیروی زمینی سالن سرو ناز است.

بر پایه همین گزارش، دستورات جلسه در روز مجمع در ۹ بند مطرح خواهد شد که عبارت است از: استماع گزارش هیأت مدیره، استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورت های مالی ( ترازنامه ، سود و زیان و … )، اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص و تقسیم سود، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل، تعیین حق الزحمه بازرس قانونی، انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بیمه، تعیین پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیأت مدیره و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه مد نظر باشد.