الفبا: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی مقرر کرد متقاضیان ثبت سفارش گروه های کالایی ۲ یا سه که مشمول مجوز ارزی می شوند، باید برای اخذ مجوز به سازمان های استانی مراجعه کند.

 

به گزارش الفبا، بانک مرکزی سه اولویت برای تامین ارز کالاهای وارداتی در نظر گرفت. بر این اساس گروه کالایی اول مربوط به کالاهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شود.

گروه کالایی دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است.

گروه کالایی سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه در سامانه نیما نیستند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد سامانه ثبت سفارش کالا براساس سه معیار سازمان استانی مربوط را تعیین می کند.

بر اساس یکی از معیارها، اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، «معدنی یا بازرگانی» باشد استان محل صدور کارت بازرگانی باید مجوز ارزی صادر کند.

همچنین اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، «کشاورزی یا صنعتی» باشد استان محل صدور مجوز تولیدی باید مجوز ارزی صادر کند و چنانچه مجوز موردی باشد استان تهران موظف به صدور مجوز ارزی است.

اطلاعات مجوزهای تولیدی از سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌شود.

اگر واحد تولیدی مجوز نداشته یا به هر دلیلی استان آن معلوم نباشد، استان محل صدور کارت بازرگانی ملاک قرار می گیرد.

درصورتی‌که یک واحد تولیدی بیش از یک مجوز داشته باشد، به طور تصادفی یکی از استان‌های محل صدور (بجز استان تهران) انتخاب می‌شود.

براساس این دستورالعمل مجوزهای ارزی پرونده‌های با گروه کالایی یک باید همچون گذشته از دفترهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شود.

بیست و چهارم آذرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به تاکید رییس جمهوری بر تفویض اختیارها، «از این پس استان ها محور تصمیم های این وزارتخانه خواهند بود و از امروز- شنبه- ثبت سفارش ها به رییسان سازمان های صنعت، ‌معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می شود».