الفبا : با تایید بیمه مرکزی ایران محمد حیدری جانشین عبدالمحمود ضرابی در بیمه کارآفرین شد.

به گزارش الفبا، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بدون حضور ضرابی که ظاهراً در مسافرت به سر می برد، برگزار شد.
علی آزاد رئیس هیات مدیره بیمه کارآفرین در مراسم یاد شده محمد حیدری را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی کرد.
بیمه کارآفرین که سابقه راه اندازی نخستین بیمه های عمر را در صنعت بیمه در اختیار دارد، انتظار می رود با تحولات جدید جایگاه خود را در صنعت بیمه ارتقا بخشد.