الفبا: در حالی که بر اساس پروتکل اتاق های بازرگانی بین المللی دولت ها از دخالت در اقدامات تجاری بخش خصوصی منع شده اند، بازرگانان ایرانی اجازه ورود به خاک گرجستان را نیافتند.

به گزارش الفبا، رئیس اتحادیه سرمایه گزاران ایرانی در گرجستان گفت: همایش اقتصادی ”چالشهای سرمایه گذاران ایرانی در گرجستان” که قرار بود ۱۴ دسامبر (۲۳ آذرماه) در تفلیس برگزار شود به دلیل جلوگیری از ورود شهروندان ایرانی به گرجستان به تاخیر افتاد.

گفتنی است روز گذشته به ۲ بازرگان ایرانی که برای شرکت در این همایش عازم گرجستان بودند ، اجازه ورود به این کشور ندادند.

انتظار می رود موضوع مبادلات بازرگانی تحت تاثیر مواضع سیاسی دولت ها قرار نگیرد و بازرگانان بتوانند تعاملات فی ما بین را با سهولت بیشتری دنبال کنند.

از سوی دیگر مردم نیز به توصیه های وزارت خارجه در انتخاب سفر به برخی کشورها که شئونات ملی را نادیده می گیرند، توجه کند. با این همه باید پرسید چه عواملی باعث شده است تا گرایش های عمومی به کشورهایی جلب شود که هرگز دارای ظرفیت های قابل مقایسه ای با کشور خودمان نیستند؟!