الفبا– حسین بردبار: سی ونهمین جلسه کمیسیون گردشگری ،اقتصاد ، ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران به ریاست احمد اصغری، رییس این کمیسیون تخصصی و با حضور تعدادی از مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار می شود.

 

به گزارش الفبا ،این جلسه از ساعت ۱۴تا ۱۶ یکشنبه ۲۵ آذرماه جاری با حضور مهندس رستمی معاون فرهنگی گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و همچنین دکتر سیدجواد رضوی مدیر گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه ، مدیران سازمانهای دولتی مربوطه، فعالان بخش خصوصی و صاحبنظران تشکیل خواهد شد.

بررسی راههای همکاری و تعامل کمیسیون با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و راه های فعال شدن کارگروه توسعه گردشگری خارجی در مناطق آزاد از جمله مهمترین محورهای دستور این جلسه است.