الفبا: عبدالرسول عطایی مدیرعامل بیمه حافظ و مجید مشعلچی فیروزآبادی مدیرعامل بیمه کوثر ماندند.

 

به گزارش الفبا، بیمه مرکزی اعلام کرد انتصاب عبدالرسول عطایی به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی بیمه حافظ و مجید مشعلچی فیروزآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی بیمه کوثر برای مدت باقی مانده از دوره دوساله اعضای هیئت مدیره آن شرکت‌ها از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شد.

در این ابلاغیه، بر تلاش اعضای هیئت مدیره و کارکنان برای ایجاد تمایز در فعالیت‌ها و عملکرد شرکت؛ تنوع­‌بخشی پرتفوی شرکت و تعریف بازارهای هدف جدید؛ افزایش پرتفوی سودآور؛ تلاش جدی در طراحی و ارائه محصولات جدید و خدمات نوین؛ مشتری­‌مداری و تأمین منافع قانونی ذی­نفعان و … تأکید شده است.