الفبا – حسین بردبار : مدیرعامل بانک ایران زمین معتقد است موضوع اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی نیازمند بررسی همه جوانب توسط کارشناسان است و بهتر است درشرایطی اجرا شود که شرایط کشور پایدار باشد.

عبدالمجید پورسعید درگفت وگوی اختصاصی با الفبا درباره نحوه اجرای این نوع مالیات بیشتر توضیح می دهد که می خوانید:

الفبا : یکی از مباحث مهمی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می شود، موضوع اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی است، دیدگاه جنابعالی دراین باره به عنوان یک صاحبنظر بانکی چیست؟

-فکر می کنم در شرایط فعلی ممکن است به مسیری که اقتصاد کشور دارد طی می کند، لطمه بزند و به نظرم به خصوص دراین شرایط کنونی مالیات به سود سپرده های سرمایه گذاری که مردم دارند سپرده گذاری می کنند…{جای تامل دارد}

الفبا : البته منظور ما الان مالیات بر سپرده های کلان است نه کلیه سپرده ها، برای کسانی که سپرده های چندصد میلیونی یا میلیاردی می گذارند، نه افراد عادی؟

-این باید بررسی شود و ابعاد مختلف آن دیده شود، اگر بحث خیلی کلان مطرح باشد {موضوع متفاوتی است} ولی درشرایط عادی می تواند توان بالقوه ای باشد برای این که بازار را متلهب کند، درشرایط فعلی به نظر من نباید دست به کاری بزنیم که فضا را ملتهب کند. درشرایطی که همه چیز پایدار باشد این جور اقدامات ممکن است جایی داشته باشد ولی به نظر من درشرایط فعلی شاید نباید مطرح شود ولی به آن ترتیبی که شما می گویید برای مبالغ خیلی کلان، مستلزم بررسی است و باید کار کارشناسی و بررسی های میدانی شود و از جنبه های مختلف این موضوع بررسی شود.

الفبا : البته بر اساس بررسی که سازمان امورمالیاتی و مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده اند نشان می دهد که مالیات بر عایدی سرمایه در بیشتر از ۱۸۷ کشور جهان دارد اجرایی می شود ولی وزیر اقتصاد اخیرا گفتند که می خواهیم لایحه آن را در نیمه اول امسال ارایه کنیم که هنوز هم این کار نشده است، به نظر شما از این منظر از سایر کشورها عقب نیستیم؟

-به نظرم ما باید همه چیز را با شرایط خودمان بسنجیم، شما می گویید ۱۸۷ کشور ،این یک موضوعی قابل تامل است ولی ما شرایط خاص خودمان را داریم. کارشناسان ما و کسانی که دارند دراین زمینه ها کار تحقیقی می کنند باید همه جوانب و زوایای آن را ببینند، یعنی شرایط کشور به خصوص در وضعیت فعلی، ممکن است در یک زمان دیگری یک بررسی صورت گیرد و حتما این پاسخ به دست آید ، این که مخارج کشور باید از طریق مالیات به دست آید حرف درستی است اما گذاری که طی می شود و مسیری که می پیماییم را باید خیلی مراقبت کنیم و همه جوانب آن دیده شود ، من یقین دارم که آن قدر کارشناسان دلسوز دراین مملکت هست که دلشان برای این کشور می تپد و آنها بررسی می کنند و جوابش بیرون می آید که حتما درست است.