الفبا: مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با رئیس انجمن‌های دوستی ایران و سایر کشورها امروز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 

به‌گزارش الفبا،  به‌نقل از روابط‌عمومی صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی، پرهام جانفشان رئیس صندوق احیاء در این دیدار به نقش تأثیر‌گذار انجمن های غیردولتی در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: «امروزه در تمام دنیا استفاده از ظرفیت های ngo ها در کنار دولت ها راهکاری مناسبی برای ایفای نقش در پیش برد اهداف دولت ها داشته است.»

جانفشان گفت: «در موضوع مهم احیای بناهای تاریخی که اکنون می تواند چرخه اقتصاد را در حوزه گردشگری فعال نماید همیشه نگاه این صندوق به سرمایه گذاری در کنار مسائل فرهنگی معطوف شده است و باید توازن بین سرمایه گذاری و حوزه فرهنگی در واگذاری بهره برداری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد.»

او ادامه داد: «در حوزه بین المللی نیز نقش انجمن های دوستی  تاثیرگذار است  و در همین راستا این تشکل ها می توانند راهگشا روابط بین دولت های به منظور جذب سرمایه گذار باشند و درکنار سرمایه گذاری با استفاده از کانالهای ارتباطاتی فرهنگ و تاریخ ایران اسلامی را به سایر کشور ها منتقل کنند.»

جانفشان با تاکید بر اینکه صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی آمادگی همکاری های مشترک در چارچوب قانون به منظور جذب سرمایه گذار خارجی برای فعالیت های مشترک در حوزه احیاء بناهای تاریخی است گفت:  «بسیاری از گردشگرانی که به ایران سفر می کنند شیفته بناهای تاریخی و هویت فرهنگی این مرز و بوم هستند. از این رو هدف اصلی این صندوق، احیاء ابنیه تاریخی است.»

سیدرضا سیدان رئیس انجمن‌های دوستی ایران و سایر کشورها نیز در این دیدار گفت: «انجمن های دوستی می توانند در شرایط کنونی راهگشای وضعیت امروزی باشند.»

او با اشاره به اینکه این NGOها به عنوان تشکل های غیر دولتی می توانند در کنار دولت سیاست های جمهوری اسلامی ایران را درحوزه سرمایه گذاری و فرهنگی اجرایی کنند.

در پایان هر دو نفر با تاکید بر همکاری های مشترک فی مابین صندوق احیاء و انجمن های دوستی خاطرنشان کردند ادامه این همکاری با تعریف سازکار های مشخص می تواند مسیر جدید را برای احیاء بناهای تاریخی ایران بگشاید.