الفبا:مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل بیمه مرکزی از افزایش تعداد خبرنگاران تخصصی حوزه بیمه به حدود ۱۰برابر طی ۴سال اخیر خبرداد.

مصطفی زندی در گفت وگو با پایگاه خبری الفبا، با بیان این که یکی از کارکردهای رسانه که باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد، کارکرد آموزشی است، افزود:ازآنجا که رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی در مباحث صنعت بیمه نقش اساسی دارند، این روابط عمومی تلاش فراوانی برای ترویج فرهنگ بیمه و افزایش آموزشهای مرتبط با آن در اهالی رسانه ای دارد.

وی با اشاره به توجه  روابط عمومی بیمه مرکزی به افزایش شبکه های ارتباطی تصریح کرد:درحال حاضر قریب یکصد رسانه با نگاه تخصصی در صنعت بیمه فعال هستند.

وی افزود:درحال حاضر برای کمک به ترویج فرهنگ بیمه ، بحث آموزش خبرنگاران را مد نظر قرارداده ایم و برای بسیاری از خبرنگاران دوره های آموزشی را در سطوح متوسط و عالی برگزار کرده ایم.

وی تصریح کرد: الان خبرنگاران به لحاظ تخصصی به آن سطح از دانش بیمه ای رسیده اند که نکات آموزشی و انتقادات و تذکراتی که در بدنه صنعت بیمه مطرح می کنند، بعضا درخور توجه و قابل استفاده برای مدیران صنعت است.

مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی با بیان این که به نسبت حوزه های اقتصادی که درکشور فعال هستند، متاسفانه خبرنگاران تخصصی اقتصادی وجود ندارند، افزود:باید سایر حوزه های اقتصادی نیز دراین زمینه فعال شوند.

وی گفت:شبکه ارتباطات صنعت بیمه تنها مختص خبرنگاران نیست ما باید همین اقدام را درمورد روابط عمومی ها نیز داشته باشیم و آنها نیز باید به سمت دانش تخصصی بیشتر پیش بروند.علاوه بر این اگر به طور کلان به ترویج صنعت بیمه نگاه کنیم شبکه های آموزشی ما نیز باید به روز شوند و بحث ترویج فرهنگ بیمه را جامع تر دنبال کنند.شبکه فروش ما نیز باید به روز شود چرا که یکی از بخشهای مهم ترویج فرهنگ بیمه از طریق شبکه فروش صورت می گیرد.

شکل گیری تشکلهای ارتباطی یک راهبرد است

زندی با اشاره به این که باید به شکل گیری تشکلهای ارتباطی کمک کرد، گفت: ما درصنعت بیمه به این موضوع توجه خاصی داریم و خوشبختانه شکل گیری تشکل خبرنگاران صنعت بیمه باعث خرسندی است و ما باید همین تشکلها را در بخشهای آموزش و سایر حوزه های موثر در توسعه فرهنگ بیمه دنبال کنیم.