الفبا: با بسته شدن ثبت سفارش خودرو وپس از آن ممنوعیت واردات، واردکنندگان یکی پس از دیگری به ناچار سفره های خود را جمع کردند.

به گزارش الفبا، واردکنندگان با تعدیل کارکنان خود به یک شرکت ارایه کننده خدمات پس از فروش بدل شده اند و حالا پس از مرگ تدریجی این واردکنندگان نوبت به نمایشگاه داران رسیده است.

علی .ع یکی از نمایشگاه داران خودرو در خیابان عباس آباد تهران میگوید قبل از این اتفاقات و تحریم ایران وضعیت خوبی بر بازار حاکم بود وخرید وفروش خودرو بخوبی انجام می شد ومی توان گفت شرایط مناسبی را برای فروش خودرو داشتیم ولی حالا از سوی واردکنندگان نمی توانیم خودرو تامین کنیم و در بازار ثانویه هم بیشتر به دلیل افزایش هر روزه قیمت خودرو فروشنده خودروی خود هستند تا خریدار خودرو ،قدرت خرید مردم پایین آمده وکسی تمایلی به خرید خودرو ندارد.