الفبا: ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا از تاکتیک فروش نفت در بازار خاکستری استفاده میکند.

 

معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت از «کشف یک بازار خاکستری» برای فروش نفت خام ایران خبر داد. امیرحسین زمانی‌نیا اقدام به فروش در این «بازار خاکستری» را تاکتیکی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا خواند.

به گفته این دیپلمات باسابقه همه ظرفیت کشور بسیج شده تا نفت ایران از این مسیر به فروش برسد. وی ادامه داد اگر «سیاست نظام بر ادامه مسیر فروش نفت از همین مسیر خاکستری باشد، امکان مقاومت در برابر آمریکا وجود دارد.»

 

او البته درباره میزان «فروش نفت» در این بازار گفت: «من نمی‌توانم بگویم روزانه چند بشکه نفت می‌فروشیم، این کمکی به کسی نمی‌کند، اما به آمریکا خط می‌دهد و به او کمک می‌کند تا بر مقدار صادرات تاثیر بگذارد.»

 

زمانی‌نیا با اشاره به تاکتیک فروش نفت در بازار خاکستری هم گفت: «تلاش ما این است که میزان ریسک فساد در این بازار را به حداقل رسانده و اجازه تکثیر بابک زنجانی‌ها را ندهیم.»

 

زمانی‌نیا در عین حال با تاکید بر اینکه باید منابع جدیدی به وجود‌ آید گفت اقداماتی مانند سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین و… کارساز نیست. بلکه باید برای مدیریت مالی و اقتصادی تصمیمات جدی گرفته شود که دولت در جریان این تصمیم‌سازی هست.