الفبا: گفته می شود برنامه پیشنهادی رضا رحمانی نظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس را جلب کرده است و وزیر پیشنهادی صمت یک گام به رای مثبت مجلس نزدیکتر شد.

به گزارش الفبا، امروز رحمانی وزیر پیشنهادی وزارت صمت به همان کمیسیونی در مجلس رفت که قبلاً چندین سال ریاست آن را بر عهده داشت. ظاهراً نتایج این جلسه مثبت بوده و بر این اساس رضا رحمانی یک گام مهم به کسب رای اعتماد در مجلس نزدیک شد.

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: جلسه عصر امروز خوب بود و استنباط بنده این است که برنامه پیشنهادی آقای رحمانی از سوی اعضا مقبول واقع شد و از پاسخ‌های او نیز قانع شدند. امیدواریم با روی کار آمدن رحمانی به عنوان وزیر صمت اتفاقات خوب و مفیدی در حوزه صنعت کشور شاهد باشیم.

جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: وزیر پیشنهادی صمت در جلسه عصر امروز کمیسیون حضور داشت و نظر اعضای کمیسیون نسبت به رحمانی خوب است و رای لازم را از مجلس کسب می‌کند.