الفباخبر: رویترز اعلام کرد شرکت نفت انگلیس از تحریم های نفتی علیه ایران معاف شده است.

به گزارش الفباخبر، بر اساس اعلام خبرگزاری رویرتز در پی معافیت شرکت نفت انگلیس از تحریم هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده است، دو شرکت بی پی و سریتا انرژی مجوز جدیدی برای ادامه فعالیت در میدان های گازی دریای شمال را دریافت کرده اند.

از آن جا که بخش قابل توجهی از مالکیت این میدان گازی متعلق به ایران است، از این معافیت می توان به ایجاد فضای جدید برای همکاری برخی شرکت ها خارج از حوزه تحریم تعبیر کرد.

اگرچه حساب انگلیس با سایر کشورهای اروپایی هم راستا با ایران جداست، اما اروپاییان نیز از ایرانیان انتظار دارند تا پایان دوره ترامپ در انتظار بماند. نیویورک تایمز در همین زمینه اعلام کرده است که اروپایی ها به ایران فشار می آورند تا قویاً به مفاد توافق برجام پایبند بماند و از دادن بهانه به دست آمریکا و اسرائیل خودداری کند.

البته این رسانه آمریکایی در یک موضع گیری جهت دار علت هشدار اروپا به ایران را پرهیز از آغاز جنگ قلمداد کرده است.