الفبا-حسین بردبار: معاون اداره پایش و نظارت فنی بیمه های مسئولیت بیمه آسیا با رد برخی اظهار نظرها درخصوص نبود امکان بیمه مسئولیت برای گردشگران خارجی گفت:هم اکنون امکان صدور بیمه نامه های مسئولیت و حوادث برای گردشگران چه داخلی و چه خارجی تحت شرایطی توسط برخی از شرکتهای بیمه گر ازجمله بیمه آسیا وجود دارد.

محمدعلی مهاجر، درگفت وگو با الفبا با بیان این که شرکت بیمه آسیا به عنوان یک شرکت نوآور تلاش کرده است تا بیمه نامه کاملی برای بیمه مسئولیت گردشگران ارایه کند،درخصوص عنوان این بیمه نامه تصریح کرد: این بیمه نامه با عنوان بیمه مسئولیت برگزارکنندگان تورهای مسافرتی، زیارتی، سیاحتی، علمی و ورزشی در قبال استفاده کنندگان صادر می شود .

وی درخصوص شرایط صدور این بیمه نامه ها نیز گفت:این بیمه نامه ها برای اشخاص حقوقی بدون هیچ مشکلی صادر می شود و برای اشخاص حقیقی نیز باید با مجوز از مراکز ذی صلاح صادر شود، یعنی مثلا از سازمان گردشگری مجوز بگیرند و برای این سازمان شناخته شده باشند.

به گفته وی قبل از شروع تور باید مشخصات بیمه شدگان را نظیر شماره ملی افراد به بیمه گر بدهند و برای اتباع خارجی نیز باید مشخصات گذرنامه شان درج شود.

مهاجر تاکید کرد: اگر درصورت قصور یا اشتباه بیمه گذار خسارت بدنی به گردشگر وارد شود، امکان استفاده از خدمات این بیمه نامه و جبران خسارت فراهم می شود.در بیمه نامه متعلق به بیمه آسیا هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه و هزینه های مازاد بر دیه، نظیر مواردی که بیش از یک دیه خسارت ایجاد می شود را نیز پرداخت می کنیم.

وی همچنین از درنظر گرفتن یکسری تخفیفات درصورت صدور بیمه نامه های گروهی برای تعداد بیشتری از گردشگران در تورهای مختلف خبرداد و گفت:افراد تحت عنوان یک تور و شخصیت حقوقی شناخته شده می توانند از خدمات این نوع بیمه نامه ها استفاده کنند اما اگر کسی صرفا خودش بخواهد خودش را بیمه کند، می تواند از بیمه حوادث استفاده کند.