الفباخبر: یک رود که سرچشمه‌های آن در خارج از استان قرار گرفته است، از ارتفاعات «خوسف» و خراسان جنوبی سرچشمه می‌گیرد و از بخش شمالی، وارد استان کرمان می‌شود.

به گزارش الفباخبر، عمده‌ترین سرچشمه این رود از سمت شمال غرب و غرب در کوه‌های مشرف به شمال شرق راور است.

کوهی به ارتفاع ۲۷۷۷ متر از سطح دریا که رود بعد از پیمودن ۴۲۰ کیلومتر به باتلاق های شمال شرق کلوتها می‌ریزد. در طول مسیر با اضافه شدن آب‌های خروجی از ارتفاعات راوره رود مسافتی حدود ۲۰۰ کیلومتر را طی می کند تا پس از گذشتن از کناره ی غربی گندم بریان، در بخش شمالی کلوت‌ها به گود نمک یا چاله شور ختم شود.
گردشگرانی که مسیر شهداد به نهبندان را طی می‌کنند، پس از تماشای اعجاب کلوت‌ها و زیبایی‌های تپه‌های تخم مرغی به چاله شور می‌رسند. خط گذر رود شور در بخش این محدوده دیده می‌شود و در نقطه ای از زیر جاده می‌گذرد.
در اواخر پاییز و زمستان، چاله شور از جریان رود پر می‌شود و تصویر تپه‌های تخم مرغی و تک کلوت‌ها چون جزایری زیبا و کوچک در میان آب، شکوهی خاص به فضا می‌بخشد. غلظت نمک رودشور به خصوص در سال‌های کم آب، به قدری است که همواره بلورهای نمک به شکل تخته‌های شیشه‌ای در کناره رود شکل گرفته‌اند و در برخی مواقع، حرکت آب در بین بلورهای نمک به سختی انجام می‌گیرد.