الفبا: روستای زیبای اخلمد در ۴۵ کیلومتری مشهد ونزدیک به شهرستان چناران میباشد.اخلمد..به معنی فضای مملو از درختان بلند است.

 

صخره ها وکوهای عجیب وشگفت انگیز درختان میوه که عموما گردو وسیب وهلووزدآلووگیلاس نوعی آلوجنگلی درکناررودخانه دائمی وآبشارها وچشمه سارها دسترسی آسان وامکانات اقامتی ورفاهی وهوای مفرح کوهستان وعسل گلهای طبیعی ازویژگیهای بارز این منطقه میباشد همه ساله باشروع فصل بهارمیزبان جمع کثیری اززائرین ومجاورین ثامن حجج به این تفرجگاه زیبا وخاطره انگیزهستیم.

قدمت تاریخی

شایدباورش کمی سخت باشد اما اخلمد یکی ازقدیمی ترین روستاهای ایران بشمارمیادبرای نمونه میتوان به سدوبندبزرگ اخلمد بطول بیش از ۴٠٠متروعرض٢۵مترباقدمتی پیش از  دوران سلجوقیان اشاره کرد.

 

 خاطره یک روز شادوپرهیجان دردره زیبای اخلمد

صبح جمعه به همراه دوستان ازمیدان آزادی مشهد سوارچندخودرو ون درمسیرجاده مشهد قوچان به راه افتادیم حدودا۴۵دقیقه طول کشیدتابه بنداخلمدرسید زمانیکه درامتدادجاده ازبندعبورمیکنی باچنان منظره بی نظیروسرسبزی روبرومیشی که گویابه یکباره واردشمال ایران شدی کمی جلوترصدای رودخانه به گوش میرسه هنوزمحواین زیبایی هستی که دوباره صخره های سربه فلک کشیده وعجیب روبرومیشی واگرکمی خوش شانس باشی صخره نوردهایی رومیبینی که درحال سعودازاین دیواره های عمودی وکم شیب هستند صدای خنکای نسیم بهاری درلابلای برگهای درختان سربه فلک کشیده. آورازچکاوکان وبلبل های کوهی صدای رودخانه گویا واردقطعه ای بهشت شدی… واردروستای اخلمد شدیم بادعوت وراهنمایی یکی ازاهالی خون گرم ومیهمان نواز جهت صرف چای وصبحانه به یکی ازکافه باغهارفتیم جای همگی خالی نان داغ وپنیرگردووکره وعسل محلی پس ازصرف صبحانه درامتدادرودخانه به راه افتادیم  مسیری  تاآبشاراول…….

یکی ازویژه گیهای این پیاده روی اینکه سنگ فرشی نزدیک به٢کیلومتربرای همه گروههای سنی ساخته شده که نیازبه عبورازجاهای صعب العبورنباشد…..البته بعضی ازبچه های گروه به آب زدند باآب پاشی وشوخی خنده فضای شادی ایجادکردند حدودنیم ساعت طول کشید که به آبشاراول رسیدیم واقعا کم نظیر دیدنی است.

اخلمد بهشت خراسان

٣آبشاردیدنی، چشمه ها هوای پاک ودلنشین درختان بلند صخرها زرشک وزیره کوهی وموسیرده پونه ودرانتها دره عقابها..از جاذبه‌های گردشگری این روستای کم نظیر و مظاهر اکوتوریست در کشور است.