الفبا : وزارت بهداشت پاسخگوی ۸۰۰ میلیارد تومان مازاد دریافت از صنعت بیمه باشد.

 

به گزارش الفبا، به نقل از نود اقتصادی، مدیران ارشد وزارت بهداشت باید پاسخگوی مازاد دریافتی ۸۰۰ میلیارد تومانی از صنعت بیمه باشد.

صنعت بیمه تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان عوارض شخص ثالث به وزارت بهداشت پرداخت کرده است، یعنی شرکت‌های بیمه ای برای درمان هر مصدوم ۳ میلیون و ششصد هزار تومان پرداخته‌اند که بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد آمار وزارت بهداشت از مصدومین با آمار سازمان پزشکی قانونی مغایرت جدی داشته و تاکنون فقط یک سوم رقم دریافتی از شرکتهای بیمه، صرف درمان مصدومین حوادث ترافیکی شده است! یعنی یک تناقض ۸۰۰ میلیارد تومانی !

پرسش اینجاست که دو سوم رقم دریافتی برای چه موضوعی هزینه شده است؟