الفبا: فرابورس ایران با صدور اطلاعیه ای به ناشران، سهامداران ومتقاضیان از بازنگری در مقررات حاکم بر بازار پایه فرابورس ایران خبر داد.

 

به گزارش الفبا و به نقل از روابط عمومی فرابورس تغییرات مربوطه در دستورالعمل های اجرایی نحوه انجام معاملات مربوطه به اوراق بهادار در فرابورس، معاملات بلوک و دستور العمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته شده است که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۷ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس اوراق بها دار رسیده است.
بر اساس این اطلاعیه، طبقه‌بندی ناشران بازار پایه در تابلوهای «پایه زرد»، «پایه نارنجی» و «پایه قرمز» و انجام معاملات براساس مقررات جدید ظرف مدت حداکثر ۷۰ روز کاری اجرایی می شود و مراتب آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین همزمان با امکان انجام معاملات براساس مقررات جدید، «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ آن» منسوخ می‌شود.