مسلم موسوی پناه، رییس دایره آموزش همگانی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد برای افرادی که “خالکوبی‌های مشهود و نامتعارف” دارند گواهینامه صادر نمی‌شود.

به گزارش الفبا به نقل از ایسنا، موسوی پناه افزود: “چنانچه فردی خالکوبی‌های مشهود و نامتعارف و خودزنی بر تن داشته باشد، باید از نظر احتمال به برخی اختلالات روانی تاثیرگذار در رانندگی، مورد بررسی و ارزیابی روانشناسان قرار گیرد.

پس از بررسی و ارزیابی روانشناسان، چنانچه فرد متقاضی صدور گواهینامه موفق به گذراندن صحیح ارزیابی‌ها و بررسی‌ها شد، می‌تواند گواهینامه خود را با تایید روانشناسان دریافت کند.