الفبا: رئیس‌ جمهور در نامه ای ضمن پذیرش استعفای عباس آخوندی از سمت وزارت راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری وزیرصنعت معدن و تجارت از تلاش های این دو در طول دوران تصدی وزارتخانه های مزبور قدردانی کرد.

به گزارش الفبا، پس از مدت ها چالش های نمایندگان و منتقدان از عملکرد آخوندی و شریعتمداری سرانجام رئیس‌ جمهور در نامه های جداگانه ای ضمن پذیرش استعفای آنان از تلاش های این دو وزیر مستعفی در طول دوران تصدی وزارتخانه مزبور قدردانی کرد.

همچنین روحانی در احکام جداگانه ای محمد اسلامی و رضا رحمانی را به ترتیب به سرپرستی این دو وزارتخانه منصوب کرد.