موانع سودآوری بانک صادرات

الفبا : مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به زمان برگزاری مجمع سالانه موانع اصلی ورود بانک صادرات ایران به منطقه سودآوری در سال ٩٧ را برشمرد.

به گزارش «الفبا» به نقل از بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در مراسم تکریم و معارفه مدیریت شعب بانک در استان آذربایجان غربی موانع اصلی ورود بانک صادرات ایران به منطقه سودآوری در سال ٩٧ را برشمرد و تاکید کرد: عدم تحقق توافق بین بانک‌ها درخصوص نرخ تسعیر ارز از جمله موانع تحقق سود قابل انتظار در صورت‌های مالی سال ٩٧ بود، چراکه بانک مرکزی در این خصوص عدد دیگری را اعلام کرد.

عامل دوم تاثیر ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک بود، که در صورت کاهش مطالبات توسط استان‌ها، بانک از مورد دوم رهایی می‌یافت. به گفته مدیرعامل بانک صادرات ایران در سال ٩٧ حتی یک روز اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشتیم، ولی هزینه استقراض ٩٠٠ میلیارد تومانی از سایر بانک‌ها نیز مانع از ورود بانک صادرات ایران به منطقه سود شد.

صیدی تاکید کرد: در سال ٩٨ از تاثیر این موانع کاسته شده و ورود به منطقه سودآوری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. قرار است مجمع عادی صاحبان سهام سال ٩٧ بانک صادرات تا کمتر از دو هفته آینده، جایگاه رفیع فعلی آن را مورد توجه قرار داد.