الفبا: رییس جمهور فرانسه خشم مردمش را بجا و خود را مسئول بخشی از این مشکلات دانست.

به گزارش الفبا، وی گفت: ما نیازمند اصلاحات عمیقی در دولت فرانسه با هدف بسط انصاف و عدالت هستیم اما ریشه بحران فعلی قدیمی است.

مکرون با اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی گفت: خشم مردم فرانسه از بسیاری جهات درست است و در شرایط دشوار اقتصادی باید همه با کمک هم و اقدام قاطع به مبارزه برای کاهش مالیات فکر کنیم.

وی دولت و پارلمان را برای کمک به بهبود معیشت مردم مخاطب قرار داد و گفت افرادی که کمتر از ۲۰۰۰ یورو درآمد دارند معاف از مالیاتند اما در مورد مالیات بر ثروت نمیتوان به عقب برگشت.

گفتنی است اردوغان با انتقاد از اتحادیه اروپا که در بحران فرانسه هیچ کمکی نمی کنند اظهار داشت: دیگر اتحادیه اروپا در جایگاهی نیست که بخواهد به دیگران توصیه ای داشته باشد.