الفبا: معاون سابق نظارت بیمه مرکزی در انتظار تایید برای احراز پست مدیر عاملی بیمه سینا نشسته است.

 

به گزارش الفبا، حبیب میرزایی که از تجارب با ارزشی در صنعت بیمه برخوردار است در حالی نامزد یک پست اجرایی در بیمه بخش خصوصی می شود که انتظارات بالایی را ایجاد خواهد کرد. وی در بیمه مرکزی دارای رشد تدریجی بوده و تصدی دو معاونت را تجربه کرده است.

با جدایی امین شیرکانی از مدیرعاملی بیمه سینا زمزمه حضور حبیب میرزایی معاون سابق نظارت بیمه مرکزی بجای وی جدی شده است.

میرزایی که روزگاری خودتاییدیه های صلاحیت را بررسی می کرد حالا باید در انتظار تاییدیه صلاحیتش بماند. او متولدسال١٣۵١همدان و دارای فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است. اوکارمند بیمه مرکزی است و در غائله حقوق های نجومی که منجر به کنار رفتن امین شد نیز عضو هیات عامل بود و در زمان سلیمانی جای خود را به مفید امینی داد.