الفبا: جداول مرکز آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در ۷ استان کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش الفبا، تلاش های انجام شده برای اتکا به اقتصاد داخلی اگرچه مدت کوتاهی آغاز شده است، اما همین برنامه ریزی ها نشان می دهد در استان های همدان، گلستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، چهارمحال و بختیاری و اردبیل در تابستان سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش نرخ بیکاری را شاهد هستیم.

گفتنی است با برنامه ها و طرح های نوین سید احسان قاضی زاده هاشمی، انتظار می رود شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.