الفبا:وزیر اقتصاد شب گذشته در گفت وگوی ویژهخبری اعلام کرد تلاطم اقتصادی نیمه نخست امسال با رفع مداخلات مزاحمت گونه وکنترل شاخص های اقتصادی فرونشست.

دژپسند مهمترین شاخص های رو به بهبود اقتصادی را اینگونه تشریح کرد: نرخ تورم از ۶٫۸ به ۱٫۸ درصد رسیده است و در آغاز نیمه دوم سال جاری در شهریور و مهر امسال نرخ تورم با ۵درصد کاهش از ۷ به ۲ درصد رسید.
تراز تجاری ایران نیز مثبت است و با وجود کاهش نسبی واردات رشد صادرات را نیز شاهد بوده ایم که البته باید برای وضعیت ایده آل تلاش کنیم.
وزیر اقتصاد گفت اموال تکمیلی بانک ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که فروش و واگذاری آن از طریق بورس اوراق بهادار و بورس کالا به صورت بلوکی دنبال می کنیم امید داریم از طریق این عرضه حداقل ۸۰ درصد این اموال واگذار شود.
وی از ۲۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی سخن گفت و اعلام کرد با استقرار نظام جامع مالیاتی از این وضعیت خارج خواهیم شد.