الفبا:روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران با انتشار اطلاعیه ای در فضای مجازی و برخی از خبرگزاری ها اعلام کرد که دبیرکل این سندیکا اخیرا در خصوص نحوه انتخاب و ویژگی های رئیس کل محترم بیمه مرکزی، مصاحبه و اظهارنظری نداشته است.

به گزارش الفبا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
ضمن تشکر از دقت و امانتداری اصحاب محترم رسانه درپی انتشار بخش هایی از یک مصاحبه قدیمی دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران در برخی رسانه های محترم به اطلاع می رساند؛ جناب آقای علیپور اخیراً در خصوص نحوه انتخاب و ویژگی های رئیس کل محترم بیمه مرکزی، مصاحبه و اظهارنظری نداشته است.
روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران