الفبا: تقاضا برای گروه های مواد غذایی، خودرو و انبوه سازی در حال افزایش است که می تواند حرکت نقدینگی به سمت نمادهای غیر دلاری باشد.

به گزارش الفبا، از مهمترین اخبار بازار بورس شایعه ادغام بانک ملت با بانک سرمایه بود که با تکذیب آن نهاد بانک ملت با صف فروش هیجانی روبرو شد اما پس از مدتی صف فروش بانک ملت جمع شد. با این وجود حرکت نقدینگی به سمت بانک ها قابل افزایش است به گونه ای که بانک صادرات و بانک تجارت با افزایش شدید تقاضای صف خرید شدند.

از دیگر اخبار بورس سقوط ۱۱ دلاری متانول در هفته اخیر بود که در پی افزایش عرصه محموله های ایرانی متانول به بازار چین قیمت این محصول در شرق آسیا افتی ۱۱ درصدی داشت و هر تن متانول در قرار داد سی اف آر چین با افتی ۴۵ دلاری در این هفته در سطح ۳۶۰ دلار معامله شد.

متانول در قراردادهای سی اف آر کره جنوبی نیز ۱۵ دلار ارزان شد و در سطح ۴۳۰ دلار قرار گرفت.