الفبا: اظهار نظر مدیر عامل یک آژانس تبلیغاتی در خصوص طراحی ناقص لوگوی شرکت بیمه تجارت نو که قطعا برای یک شرکت بیمه مناسب نیست .

به گزارش الفبا، مدیرعامل این آژانس تبلیغاتی  در خصوص طرحی که به تازگی شرکت بیمه تجارت نو به عنوان لوگو خود، رونمایی کرده است اظهار کرد: اگر این کار طرح کامل شده باشد در آن فقط از یک ساین استفاده شده و هیچ لوگوی تایپی به چشم نمی خورد و شکل‌های تیز، حالت چرخشی که دارد، نمی تواند پیام مناسبی را انتقال دهد.

وی گفت : شکل‌هایی که درطراحی بیمه‌ها استفاده می شود باید دارای اطمینان باشند همچنین احساس آرامش، امنیت و جبران را منتقل کنند، اما در این لوگو اشکالی مثلثی و هرم‌های تیز مانند جوجه تیغی به چشم می خورد. از سوی دیگر ما از بیمه سیال بودن نمی خواهیم بلکه بیمه باید محکم و مطمئن باشد همچنین در این طرح سرعت، دقت و رهایی دیده نمی شود.

وی با بیان اینکه ” اکثر لوگو شرکت های بیمه کشور دچار عیوب بزرگ بوده و در استانداردهای بین المللی نیست”، گفت: ” اگر ده برند برتر جهان را مورد بررسی قرار دهیم هیچ کدام ساین ندارند و همه به صورت لوگو تایپ هستند، تنها برندی که لوگو تایپ نیست اپل بوده که به نوعی تصویر گویای برند هست.