الفبا: تکمیل شبکه فروش و زنجیره خدمات رسانی بیمه سرمد با افتتاح شعبه شهرکرد با شعار همه جای ایران سرای ”سرمد“ است به همراه یادداشت رییس هیات مدیره این شرکت در مورد گسترش زنجیره فروش، اصلی ترین محور فصلنامه بیمه سرمد را تشکیل می دهد.

 

به گزارش الفبا، مجتبی کاتب در یادداشت خود مقررات سخت گیرانه در دادن مجوز برای نمایندگان را مغایر با اصل تسهیل فضای کسب و کار دانسته و عدم صدور مجوز را ولو با اشباع بازار، عامل امتناع از پذیرش یا صدور مجوز کسب و کار تلقی می نماید.

وی بیمه مرکزی را به ساختار شکنی و بن بست شکنی برای شکل گیری فضای تازه ای از رقابت در صنعت بیمه دعوت کرده اسست تا مدیران شرکت ها از اختیارات قانونی برای انتخاب نمایندگان مورد نظر خود با در نظر گرفتن حساسیت ها و الزامات قانونی در تکمیل زنجیره فروش استفاده کنند.

وی محیط های دارای کاربرد تجاری را از مشکلات بسیاری از نمایندگان شرکتهای بیمه برشمرده است که این الزام هزینه های زیادی را بر دفاتر نمایندگی بیمه تحمیل می نماید در حالی که بیمه مرکزی می تواند از طریق وزارت اقتصاد در مسیر گسترش ضریب نفوذ بیمه لایحه ای را برای اصلاح قانون موجود تقدیم مجلس کند تا نمایندگان بیمه بتوانند همانند برخی از صنوف دیگر از امکان فعالیت دفاتر خود در محیط های غیرتجاری و دارای کاربرد اداری و مسکونی بهره برند.