الفبا: مشارکت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی ایران در ۳۳ اتاق بازرگانی کشور کمرنگ است، به نحوی که در اتاق یاسوج تعداد آرای ماخوذه به ۶۰رای به عنوان کمترین مشارکت و در اتاق تهران با ۳۳۸۴ رای بالاترین میزان مشارکت را شاهد بودیم.

 

اتاق اصفهان، تبریز و مشهد در رده های بعدی قرار دارند و کمترین میزان مشارکت پس از یاسوج مربوط به خرم آباد وسمنان با کمترین آرای ماخوذه است.

مطابق آنچه از سوی انجمن نظارت برانتخابات اتاق های بازرگانی اعلام شده است. در حال حضر هیچ رای باطله در این انتخابات دیده نمی شود و ۳۴ رای سفید وجود دارد.به این ترتیب انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور به جز اتاق بندرعباس به پایان رسیده است، اما هنوز پرونده نهمین دوره ی اتاق ایران و ترکیب آن بسته نشده است.

نگاهی به برخی نتایج

در حالیکه نهمین دوره ی انتخابات فضا را برای چهره های قدیمی و نام آشنای دوره های قبل آماده کرده بود اما بسیاری از آنان از این فرصت بهره ای نبرده اند و از ورود به اتاق تهران و شهرستان ها باز ماندند.

در اتاق تهران مسعود خانساری دارای بشترین رای است و در مشهد نیز ریاست فعلی اتاق بازرگانی، یعنی غلامحسین شافعی با بیشترین آرا، ۵۹۵ رای را کسب کرده است. در اتاق کرمانشاه کاشفی با ۴۴۲رای، اول است.در اردبیل حسین پیرموذن با ۱۶۲ رای جایگاه نخست را دارد. سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران نیز در خرم آباد ۱۶۲ رای رتبه اول را دارد. ابراهیم جمیلی در اتاق زنجان ۲۰۹ رای را به خود اختصاص داده است و در سومین رتبه قرار گرفت.

اطلاعات تکمیلی را در خبرهای آتی به اطلاع خواهیم رساند.