الفبا: سرهنگ احسان مومنی رییس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت در شریح تصادفات سال ٩٧ اعلام نمودحدود ۴۵ درصد متوفیان حوادث رانندگی معابر تهران بزرگ سهم عابرین پیاده بوده است.

به گزارش الفبا، سرهنگ مومنی رییس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت اعلام کرد: حدود ٨٧٪؜ متوفیان عابر پیاده مذکر و حدود ١٣٪؜ مونث می باشند و بیشتر از نیمی از تصادفات عابرین پیاده در ساعات شب و تاریکی هوا ودر محورهای بزرگراهی به وقوع پیوسته است.

وی در راستای جلوگیری از حوادث و کاهش تصادفات به عابرین توصیه نمود: در هنگام عبور از عرض معابر در ساعات تاریکی هوا از لباس روشن استفاده نمایند یا از محل هایی که دارای روشنایی کافی می باشد جهت بهتر دیده شدن توسط وسایل نقلیه تردد نمایند و از تردد و توقف در معابر بزرگراهی که سرعت خودروها بالاست خودداری نمایند.

هنگام عبور از عرض معابر از محل های خط کشیدشده، پل های هوایی عابر استفاده کنند. در صورت مشاهده خودروهای امداد رسان مسیر را برای عبورشان باز کنید. در هنگام عبور از عرض خیابان به طور مستقیم از جلو یا پشت اتوبوس اقدام به عبور نکنید. در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز عابر پیاده حرکت نمایید.

در خاتمه سرهنگ مومنی اظهار امیدواری کرد با رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه های کارشناسان پلیس راهور توسط عابرین پیاده در سال جاری شاهد کاهش حوادث دلخراش در سطح معابر شهر تهران باشیم.