الفبا: رشد بازار اوراق بهادار بیمه‌ای در سال ۲۰۱۸ ادامه داشت و به ۹۳ میلیارد دلار سرمایه معوق در بخش غیرزندگی رسید. این رشد با وجود کاهش سرعت رشد در سه‌ماهه آخر به دست آمده است.

تمایل شرکت‌های پذیرنده و واسطه‌گرها به اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار ودیگر اوراق بهادار بیمه‌ای مرزهای درونی بازار اوراق بهادار بیمه‌ای را نامشخص کرده است؛ زیرا سرمایه‌گذاران درپی بهترین ابزار برای رفع چالش‌های خاص هستند و از توسعه محصولات جدید حمایت نموده و ساختارهای فعلی را پالایش می‌کنند. این ابهام در دسته‌بندی‌ها به بازار اوراق بهادار بیمه‌ای کمک می‌کند تا بر دغدغه‌هایی مانند گزارش‌گری سریع خسارت، دقت در ارزش‌گذاری، آزادسازی وثیقه و افزایش نوسان فایق آید.
شفافیت دوطرفه بین شرکت‌های پذیرنده و سرمایه‌گذاران، مقوله‌ای اساسی است و راهکارها و محصولات رفع چالش‌های خاص، به‌نظر دردسترس آنان است.
در عین حال، درپژوهش دیگری از شرکت تحلیل‌گر داده‌های صندوق‌های پوشش ریسک یورِکاهج آمده است که جریان سرمایه ورودی قوی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کمک کرده است تا تأمین بازار اوراق بهادار بهادار بیمه‌ای فراتر از غرامت برای خسارت‌ها رفته و رشد مستمری ایجاد نماید.
اما کاهش رشد ورودی سرمایه،‌ طی سال گذشته، قابل توجه بود و تخصیص جریان سرمایه از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۴/۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ سقوط کرد.
اما در هر دو سال فوق، این ارقام فراتر از خسارت‌های مبتنی بر عملکردی است که صندوق‌های اوراق بهادار بیمه‌ای متحمل شده‌اند،‌ یعنی در حدود ۱/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ و ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷٫
این درحال است که کاهش رشد سرمایه اوراق بهادار بیمه‌ای و بیمه اتکائی وثیقه‌ای یا ظرفیت اتکائی مجدد در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۸ قابل‌ملاحظه بوده و بسیاری از شرکت‌های رتبه‌بندی به این موضوع اذعان داشته‌اند.
وبسایت خبری-تحلیلی آرتیمیس اعلام کرده است: پس از بهبود مستمر در خسارت‌های فاجعه‌بار سال ۲۰۱۷ و خسارت‌های اضافی قابل‌توجه سال ۲۰۱۸، بازار اوراق بهادار بیمه‌ای در تمدیدهای اخیر ژانویه و اوایل سال ۲۰۱۹، نسبت به جریان سرمایه، بسیار محتاط عمل کرده است و همه این موضوعات بر حجم اوراق بهادار بیمه‌ای و سرمایه بیمه اتکائی وثیقه‌ای بدون تخمین خسارت می‌افزاید.
در همین حال، شرکت رتبه‌بندی فیچ اظهار داشته است: انتظار می‌رودکاهش سرمایه جایگزین و اوارق بهادار بیمه‌ای موقتی بوده و ظرفیت بازارهای سرمایه افزایش یابد.
با وجود آن که جریان سرمایه ورودی کاهش یافته و سرمایه بدون تخمین خسارت، فراتر از هر سرمایه ورودی دیگر رفته است اما همچنان قیمت‌ها در تمدیدهای اتکائی ژانویه بسیاری ناامیدکننده بود و این دومین سالی است که این ناامیدی کاملاً احساس می‌شود.
فیچ تشریح می‌کند: «واقعیت ساختاری بازار بیمه اتکائی که درآن، سرمایه جایگزین مستقیماً با سرمایه سنتی به رقابت پرداخته است، حدود تغییرات چرخشی قیمت‌ها را پس از چند سال خسارت فاجعه‌بار شدید، محدود نموده است.»
انتهای سال ۲۰۱۸ شاهد گزارش‌هایی از بازخریدهای سرمایه‌گذاران در بخش اوراق بهادار بیمه‌ای بود. برخی نتوانستند برای اوراق سایدکار و دیگر ساختارهای اوراق بهادار بیمه‌ای افزایش سرمایه داشته باشند، زیرا مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران، وضعیت قیمت‌گذاری کمینه را حفظ نمودند. همچنین، دلیل دیگر این ناتوانی سرمایه‌گذاران، اثرات منفی بر پذیرندگان اتکائی مجدد که ظرفیت وثیقه‌ای برای تمدید‌ها را تأمین می‌کنند.اما، بر اساس دیدگاه فیچ، این وضعیت تنها یک کاهش موقتی به همراه دارد و رشد برخواهد گشت.
در همین راستا، شرکت رتبه‌بندی اس‌اندپی اظهار می‌دارد: باوجود کاهش محدود جریان ورودی سرمایه جایگزین اما این نشانه‌ای از یک روند مستمر نیست.
اس‌اند‌پی بر این واقعیت تأکید می‌کند که سرمایه بیمه اتکائی جایگزین و اوراق بهادار بیمه‌ای به قوت خود باقی مانده و بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و «اثر متقابل سرمایه جایگزین و بازار بیمه اتکائی سنتی به افزایش اثر بیشتر بر اتکائی مجدد و بخش اتکائی ادامه خواهد یافت.»