الفبا: رییس کل بیمه مرکزی ایران در دومین گردهمایی سراسری هیات رییسه شوراهای هماهنگی استانها تاکید کرد که نهاد ناظر بیمه ای کشور بر سندیکای بیمه گران نگاه حمایتی دارد.

 

به گزارش الفبا، دکتر سلیمانی دراین گردهمایی افزود: شعب و نمایندگان حلقه اصلی ارتباط مردم با صنعت بیمه هستند.

وی گفت: در ارتباط بین بیمه گر و بیمه گذار نقص داریم. ما یک بیمه صادر می کنیم و عملا ارتباط ما با وی تا سال آینده و زمان تمدید قطع است ، همین دلیل باعث می گردد بیمه گذاران وفادار به شرکت بیمه گر نباشند . باید ارتباط ما مستمر بین بیمه گر و بیمه گذار برقرار شود.

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد:نمایندگان و شعب باهم باید تعامل داشته باشند و این تعامل باعث رشد و توسعه بیمه خواهد شد.

وی ادامه داد: شوراهای استانی بیمه باید بتواند ضریب نفوذ بیمه را در مناطق خود افزایش دهند و شرکت ها باید به شعب استانی توجه کنند.

ایشان اظهار داشتند: سندیکای بیمه گران بیمه جایگاه ویژه ای دارد و نگاه بیمه مرکزی به این نهاد حمایتی است.

دکتر سلیمانی گفت: سندیکای بیمه گران، سازوکاری پیشنهاد کند در حوزه بیمه های اتکایی ، تا همه صنعت از آن نفع ببرند.

 

**حاشیه نگاری از گردهمایی سراسری شوراهای هماهنگی بیمه در استانها:

در شبی که سندیکای بیمه گران ایران میزبان دکتر سلیمانی رئیس کل ، قائم مقام و معاونین بیمه مرکزی بود ، نکات جالبی در سخنان مدعوین جالب بود :

۱۳شرکت بیمه از منظر بیمه مرکزی در توان مالی دچار اشکالاتی هستند که به این شرکتها ارشادات لازم شده است.

معضل دامپینگ بویژه در رشته درمان از دید رئیس کل بیمه مرکزی پنهان نماند و آن را به شرکتها گوشزد کرد .
قراردادهای درمان بدون سقف ، نگرانی این روزهای بیمه مرکزی است.

واگذاری امور غیر حاکمیتی به سندیکا و انجمن های صنعت بیمه مورد نظر دکتر سلیمانی بود.

پورکیانی مدیر عامل بیمه ایران از رقابت‌های غیر حرفه ای در صنعت بیمه انتقاد کرد و آن را کمر شکن نامید و از اهالی بیمه خواست نسبت به جرایم سازمان یافته در رشته ثالث بویژه خسارت های جانی و در رشته درمان هوشیار باشند.