الفبا-پریا محمدعلی:رونمایی از نخستین استارت آپ بیمه ای در آذرماه سال گذشته در نمایشگاه بیمه و توسعه با پی گیری ضرابیه ، مدیرعامل بیمه سامان کلید خورد و برنامه های جدی این شرکت برای تبدیل شدن به خانه استارت آپهای بیمه ای آشکار شد.

تلاش برای کمک به جوانان صاحب ایده ، عملیاتی سازی ایده ها و تجاری سازی آن ، حرکت دنباله داری بود که نشان داد عزم بیمه سامان برای سرمایه گذاری در حوزه های اینشورتک و فین تک جدی است.

درحقیقت تاسیس شبکه نوآفرینی سرآمد در بانک فناوری پردیس تهران با ظرفیت ۵۰ گروه استارت آپی در قالب گروههای سه نفره حکایت از فعالیت رسمی و سامان یافته بر روی اینشورتک ها و توسعه شبکه های آنان بود.این اقدام یک تفاوت ماهوی با ورود دیگر شرکتها به موضوع اینشورتک ها داشت این تفاوت را باید در اظهارات ضرابیه در پنل اختتامیه گزارش روسای پنل های آخرین همایش بیمه و توسعه که اتفاقا بر فناوری های نوآورانه صنعت بیمه متمرکز بود جستجو کرد، آنجا که گفت: استارت آپها به درون خانواده صنعت بیمه آمده اند و باید کاری کنیم که اندیشه آنها برای تولید محصول جدید بیمه به کار گرفته شود واز مهاجرت آنان به دیگر حوزه ها جلوگیری کنیم.

خوشبختانه امروز دیده می شود که بیمه سامان این موضوع را فراتر از یک شعار تبلیغاتی مطرح کرده است و مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری سرآمد در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از تمامی جوانان صاحب ایده در زمینه اینشورتک و فین تک دعوت کرده است برای توسعه فعالیت خود به این مرکز مراجعه کنند.

این اقدام آنگونه که علیمی ، مدیرعامل این هلدینگ سرمایه گذاری گفته است، موجب تحولات جدی در کسب و کار و رفاه جامعه می شود و صنعت بیمه در ایجاد اشتغال موثر نقش آفرینی می نماید.

به عبارتی با این اقدام بیمه سامان، می توان درک کرد که مدیران این شرکت نگاهی بلندمدت و عمیق به موضوع اینشورتک ها و شبکه سازی برای آنها در صنعت بیمه دارند و این نگاهی متفاوت از یک دید کوتاه مدت و گذرا به عملکرد اینشورتکها و فعالسازی یک استارت آپ در درون یک شبکه است.به این ترتیب انتظار می رود که ایجاد مشوق برای ایده های نو در صنعت بیمه و استارت آپهایی که بتوانند در خلق محصول جدید به بیمه های بازرگانی یاری کنند ،مد نظر است ، به دیگر سخن بیمه سامان علاوه بر یک نگاه درون بخشی در اندیشه ایجاد مسیری است که بازدهی آن به صنعت بیمه به مفهوم کلان آن منتهی می شود.