الفبا: ساداتی نژاد نماینده مجلس از امکان اعلام نام شرکت‌هایی که قابلیت دور زدن تحریم‌ها را دارند به آمریکایی‌ها ابراز نگرانی کرد.

به گزارش الفبا نماینده مردم کاشان در مجلس تصریح کرد: نام اشخاص و شرکت هایی که هیچ گونه سابقه همکاری با نهادهای انقلابی نداشته، اما در عین حال قابلیت دور زدن تحریم ها را دارند؛ چگونه و از چه طریقی به دست آمریکایی ها رسیده است؟

سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نسبت به خطر نفوذ مطلبی منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:

مسئولینی که هشدارهای رهبر معظم انقلاب در مورد خطر نفوذ را نادیده گرفتند، باید بصورت جدی پاسخگو باشند که نام اشخاص و شرکت هایی که هیچ گونه سابقه همکاری با نهادهای انقلابی نداشته، اما در عین حال قابلیت دور زدن تحریم ها را دارند؛ چگونه و از چه طریقی می تواند به دست امریکایی ها برسد؟