الفبا- بردبار:جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشورتاکید کرد که برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده ها در صنعت بیمه، باید تعاملات در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه  تقویت شود.

دکتر مهرداد علی بخشی در گفت وگو با الفبا با اشاره به فیلمی که اخیرا توسط صداوسیما درباره کلاهبرداری دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی ناشی از ایجاد حوادث ساختگی انتشار یافته است گفت: متاسفانه گاهی دیده می شود که کلاهبردارها جلوتر از فعالان صنعت بیمه هستند و برای رفع این موضوع باید دیدگاه های کارشناسی در صنعت تقویت شود.

درخور ذکر است اخیرا اخبار بیست و سی با انتشار فیلمی نشان داد که چگونه ۱۲ نفر کلاهبردار با صحنه سازی و گرفتن آرای قضایی به نفع خودشان توانسته اند حدود ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درمجموع درآمد غیرواقعی کسب کنند  درحالی که این آرا در خارج از صنعت بیمه توسط محاکم قضایی صادرشده است.

وی درپاسخ به این که ایجاد محاکم تخصصی بیمه در قوه قضاییه چقدر می تواند دراین زمینه موثر باشد نیز افزود: دادگاه ها از مستندات کارشناسی استفاده و بر این اساس حکم صادر می کنند و بنابراین باید دیدگاه های کارشناسی در صنعت بیمه تقویت شود وتعاملات دراین خصوص گسترش یابد.

به گفته وی متاسفانه کلاهبردارها گاهی جلوتر از کارشناسان و سایر فعالان در صنعت بیمه حرکت می کنند و بنابراین باید میزان آگاهی و تسلط بر قوانین و موضوعات مرتبط با صنعت افزایش یابد.

علی بخشی در پاسخ به این که اخیرا رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرده است که حدود ۲۰ درصد از میزان حق بیمه ای که بابت شخص ثالث اخذ می شود ناشی از حوادث ساختگی و فاقد مدارک کافی است ؛ گفت: این یک نوع تخمین است چون آمارهای مختلفی وجود دارد و ملاک مشخصی دراین مورد نداریم.

وی  در پاسخ به این که آیا بهتر نیست که قضاتمان را کارآزموده تر کنیم و محاکم تخصصی برای صنعت بیمه ایجاد و برای آموزش بیشتر قضات تلاش کنیم، گفت:بعید می دانم دراین زمینه کمبودی وجود داشته باشد، اگر قضات با مستنداتی به این نتیجه برسند که یک تصادف ساختگی است، قانون وجود دارد و حکم هم برای آن صادر می کنند ، توقع کارکارشناسی از قضات نباید داشته باشیم. وی افزود: قضات کار و نتایج کارشناسان را می بینند و حکم صادر می کنند.