الفبا: رئیس کل بانک مرکزی گفت قصد این بانک از محدودیت سقف تراکنش روزانه برای کارت های بانکی، جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم در تراکنش های روزمره مردم محدودیت ایجاد کنیم.

به گزارش الفبا، به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی این مطلب را در مراسم رونمایی از سامانه های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت – مهک» و «مدیریت کارت سوخت» و در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک بیان کرد.

وی ضمن بازدید از مراکز داده و زیرساخت های فنی این شرکت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، تاکید کرد و گفت: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاست های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.

وی با یادآوری اقدام های انجام شده این بانک در اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی براساس کدملی و صدور چک های تضمینی در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که این روند متوقف شده است.

«قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.»

** جلوگیری از فعالیت ۱٫۷ میلیون کارت فاقد هویت معتبر

در این مراسم آماری از عملکرد سامانه «مهک» اعلام شد مبنی بر اینکه از هفته گذشته تاکنون از فعالیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر جلوگیری شده است.

همتی در این رابطه بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارتخوان و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد.

وی افزود: هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هرگونه سؤاستفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مُخل اقتصادی از میان برود.

براساس این گزارش، در این مراسم از چهار سامانه «نهاب» (نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی)، «سپند» (سامانه پرداخت های نظام مند دوره ای)، «مهک» (مدیریت هویت کارت) و نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد.

جمع آوری و پالایش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می شود.

سامانه «مهک» به عنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت برای پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده می شود.