الفبا: شرکت ملی نفت و گاز مالزی اعلام کرد که این کشور درهمراهی با این سازمان میزان تولیدات روزانه نفت خود را از ۲۰ هزار به ۱۵ هزار بشکه کاهش می دهد.

 

به گزارش الفبا، شرکت ملی نفت و گاز مالزی’ پتروناس’ با صدور بیانیه ای اعلام کرد، روزانه ۵ هزار بشکه تولیدات نفت خود را کاهش می دهد.

محمد عزمین علی وزیر اقتصاد مالزی نیز پس از بازگشت از نشست دوروزه اوپک در وین، به رسانه هاگفت: مالزی عضو اوپک نیست اما این اقدام در جهت همراهی با تصمیم اتخاذ شده توسط کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک انجام می شود.

در نتیجه مذاکرات سخت و فشرده پنجمین نشست وزیران نفت اوپک در وین ، مقرر شد کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۹ تولید نفت خام خود را روزانه به سقف یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند.

محمد عزمین افزود: کشورهای تولید کننده نفت موافقت کردند که تولید نفت را از ۱٫۸ میلیون بشکه در روز به میزان ۱٫۲ میلیون بشکه در روز برای شش ماه آینده کاهش دهند.

وزیراقتصاد مالزی تاکید کرد: این تصمیم در واقع تعهد کوالالامپور به همکاری های بین المللی برای مقابله با چالش های اقتصادی ناشی از بازار جهانی نفت است.

عزمین افزود: با وجودی که ما یک کشور کوچک تولید کننده نفت هستیم، با سایر کشورهای تولید کننده نفت برای دستیابی به هدف استراتژیک دستیابی به ثبات در بازار جهانی با درنظر گرفتن منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان و چشم انداز وشرایط بازار همکاری می کنیم.

مالزی درسال ۲۰۱۶ نیز پس از توافق تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک اعلام کرده بود که سهمیه تولید روزانه خود را با کاهش تا سقف ۲۰ هزار بشکه در روز حفظ می کند.‌