الفبا : همکاری بین بیمه اتکائی امین و کشورهای منطقه در حال توسعه است.

به گزارش الفبا، برگزاری اجلاس بیمه‌ای سه جانبه ایران، روسیه و سوریه با همت بیمه اتکائی امین صورت گرفت.

شرکت بیمه اتکائی امین در پی هماهنگی با بیمه مرکزی، ایجاد روابط با صنعت بیمه سوریه را با هدف کمک به بازسازی این کشور کلید زد.

گفتنی است در پی این مذاکرات ضمن برقراری روابط بیمه‌ای در زمینه قراردادهای اتکائی و پیشنهادات بیمه‌ای اختیاری، مقرر شد یک اجلاس اتکائی با حضور سه کشور ایران، سوریه و روسیه با همت بیمه اتکائی امین در جزیره کیش برگزار شود.