الفبا: معاون مدیرعامل بیمه معلم ازهمکاری با استارت آپ های توانمند و تأسیس شعبه در منطقه آزاد کیش  خبر داد.

به گزارش الفبا، همزمان با برگزاری همایش کیش اینوکس ۲۰۱۸ بیمه معلم خبرهای جدیدی را در بازار صنعت بیمه ارائه کرد.

قاضی معاون مدیر عامل بیمه معلم اعلام کرد: این شرکت مجوز تاسیس شعبه در منطقه آزاد کیش را دریافت کرده است وی همچنین با ورود جدی  این شرکت در عرصه دیجیتالی گفت: صنعت بیمه در چشم اندازهای پیش رو به ایجاد بسترهای دیجیتالی نوآورانه برای دسترسی به مشتریان نیازمند است. وی افزود: اهمیت انعقاد قراردادهای هوشمندانه در استفاده از فن آوری های نوین و در حوزه دیجیتال موجب شد تا بیمه معلم با یک پیام رسان داخلی برای ارائه خدمات بیمه توافق نماید.

قاضی در ادامه گفت: بدون شک چشم انداز افزایش رقابت در صنعت بیمه از طریق رقابت استارت آپ های بیمه ای می تواند منجر به فشار قیمت گذاری برای مشتریان با ریسک کمتر شود. به همین منظور ما استفاده از ظرفیت استارت آپ های پیشروی بازار بیمه را در دستور کار قرار داده ایم.