الفبا : مراسم آغاز همکاری بیمه ملت و فروشگاه شهروند با حضور مدیران عامل و جمعی از مسئولان ارشد برگزار شد.