الفبا : حدود دو ماه پیش یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی نروژ به علت نقص فنی در شیراز یه زمین نشست. مسافران این پرواز با پروازی دیگر به مقصد رسیدند، اما هواپیما به دلیل نبود قطعات همچنان در شیراز زمین گیر است.

به گزارش الفبا، بر اثر تحریم های آمریکا علیه ایران، فروش قطعات یدکی هواپیما به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این کشور ناممکن شده است. در نهایت باید قطعه یدکی مورد نظر از آمریکا وارد ایران شود، در غیر این صورت هواپیما ۴٠ میلیون دلاری خطوط هوایی نروژ همچنان در فرودگاه شیراز زمین گیر باقی خواهد ماند.

سخنگوی دولت نروژ گفت : تلاش برای تامین قطعات یدکی و ارسال آن به ایران همچنان ادامه دارد.