الفبا-حسین بردبار:مجری طرح فهام (هوشمندسازی شبکه برق کشور) از نصب کنتور هوشمند برق برای ۶۰هزارچاه کشاورزی در سراسر کشور در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت خبرداد.

به گزارش الفبا، هادی مدقق در پاسخ به پرسش الفبا درخصوص تعداد چاه های کشاورزی کشور که باید دارای کنتور هوشمند شوند، افزود:کل مشترکان چاه های کشاورزی برق دار در کشور بالای ۲۰۰ هزار مشترک هستند اما ۶۰هزار مشترک که غالبا مشترکان با مصرف بالای ۳۰ کیلووات هستند دارای کنتور هوشمند شده اند.

وی با بیان این که مشترکان کشاورزی که مشمول هوشمندسازی کنتور شده اند، حدود ۶۰هزار مشترک پرمصرف در کشورهستند، در پاسخ به نبض نفت افزود: کل مشترکان چاه های کشاورزی برق دار ما بالای ۲۰۰ هزار مورد در سراسر کشور است که دراین طرح حدود یک چهارم آنها دارای کنتور هوشمند شده اند.

مدقق ادامه داد:ما بقی مشترکان کشاورزی دارای چاه های کم عمق و مصرف پایین بوده اند ولی عمده چاه های کشاورزی که بالای ۳۰ کیلووات بوده است را برق دار کرده ایم.

وی تاکید کرد که این کار در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی در سال جاری انجام شده است که بیش از ۱۲۰ هزار مورد دیگر آن باقی مانده است که درآینده باید انجام شود.

مدقق درخصوص اجرای طرح های بهینه سازی آبیاری با استفاده از اینترنت اشیاء که در برخی از کشورهای پیشرفته اجرایی می شود نیز گفت: ما مصرف برق کنتور چاه های کشاورزی را هوشمند می کنیم ولی ازآنجا که هیچ مانتیتورینگ و اندازه گیری برای چاه های کشاورزی در عمل وجود ندارد ، این دسترسی را در چاه هایی که نصب کرده ایم به شرکت مدیریت منابع آب داده ایم که بتوانند بر اساس میزان انرژی ، میزان آب برداشتی را نیز کنترل کنند و این برایشان رویت پذیر شده است.