الفبا : در جلسه ماهانه مدیران عامل بانک‌ها با رئیس کل بانک مرکزی موضوع ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

به گزارش الفبا و روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه عبدالناصر همتی با برخی پیشنهادات مدیران بانک‌ها برای تقویت قدرت اعتباردهی بانک‌ها و نیز تسهیل ضوابط و نحوه اخذ تسهیلات سرمایه در گردش توسط واحدهای تولیدی فعال و خوش حساب موافقت کرد.

دکتر همتی در این جلسه ابراز امیدواری کرد مدیران بانک‌ها به واحدهای تولیدی توجهی ویژه داشته باشند و نسبت به رفع نیاز نقدینگی آن‌ها همت نمایند و در صورت کمبود منابع، موارد را به بانک مرکزی منعکس کنند تا در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.