الفبا: روزنامه وال استریت ژورنال از احتمال معافیت تحریم چابهار به دلیل تمایل آمریکا به توسعه افغانستان و هند از طریق تاثیر تکمیل پروژه چابهار خبر داد.

به گزارش الفبا به نقل از ایسنا روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال احتمال صرف نظر کردن آمریکا از تحریم چابهار را بسیار بالا دانست و نوشت: بندر چابهار از نقط استراتژیک توسعه ایران است و در بهبود روابط تجاری ایران با مرکز و جنوب ایران بسیار موثر است و راهی برای صدور نفت ایران به آن سوی خلیج فارس ایجاد می کند.

این روزنامه نوشت: البته آمریکا به دارایی نظامی استراتژیک حاصل از راه اندازی این بندر مهم واقف است، اما این شاهراه ارتباطی به طور هم زمان برای افغانستان نیز یک شاهراه پر اهمیت محسوب می شود و می تواند هدف آمریکا برای تقویت دولت افغانستان و بازگشت نیروهایش به خانه را فراهم کند.

وال استریت همچنین نوشته است: این بندر برای هند که در حال تبدیل شدن به متحدی بزرگ برای آمریکا در منطقه آسیا است، یک موهبت بزرگ قلمداد می شود و هند خواهان مستثنی شدن بندر چابهار از تحریمهاست. البته بسیاری از شرکت های هندی در حال همکاری در پروژه چابهار هستند و در صورت تکمیل شدن آن به بزرگترین کاربر آن تبدیل خواهند شد.

دولت ترامپ اعلام کرده است که تمایلی برای تنبیه هند یا افغانستان در صورت عدم همکاری با تحریم ها ندارد و این موضوع گزینه انصراف آمریکا را از اجرای تحریم همکاری کشورها در بندر چابهار را تقویت می کند.

گفتنی است بندر چابهار از جنوب بندرعباس تا شمال کراچی حدود ۱۶۰۰ کیلومتر را در بر می گیرد و تنها بندر ایرانی است که در حوزه اقیانوس قرار دارد. البته یک دلیل دیگر در ممانعت از اجرای تحریم های آمریکا در این بندر وجود دارد که بدون ارتباط با تقابل آمریکا با چین نیست. بر این اساس در مقابل توسعه بندر چابهار، بندر گوادر در پاکستان مورد توجه چینی هاست که سرمایه گذاری زیادی روی آن انجام داده اند. لذا توسعه بندر چابهار پاسخی به توسعه مناسبات چین و پاکستان است و هندی ها برای جلوگیری از امتیاز پاکستانی ها به سمت توسعه چابهار آمده اند که این موضوع می تواند به تقابل تجاری چین و آمریکا مرتبط باشد.