الفبا:معاون پیشین مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و تجاری به عنوان عضو جدید هیات مدیره بانک ملت معرفی شد.

 

به گزارش الفبا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بهمن اسکندری عضو پیشین هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و تجاری، براساس صورتجلسه هیات مدیره این بانک به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی شد.
دکتر محمد بیگدلی، علی رضا لگزایی، حسن روستا و دکتر حمید تاجیک دیگر اعضای هیات مدیره بانک ملت را تشکیل می دهند.