الفبا : وضعیت قرمز لرستان همه را نگران کرده است. سیلاب طغیان کرده و ساختمانهای زیادی در استان لرستان ویران شده اند. مردم به پشت بامها پناه برده اند.

به گزارش الفبا، معاون معماری استان لرستان گفت : وضعیت قرمز لرستان موجب نگرانی ما شده است. رودخانه کرگانه و خرم رود طغیان کرده و وارد خیابانها شده است. فوران رودخانه ساختمانهای زیادی را تخریب کرده است. متاسفانه عده ای از ساکنان مقاومت میکنند و منازل را تخلیه نمیکنند که با حکم قضایی و کمک نیروهای نظامی برای تخلیه منازل وارد عمل شده ایم.

وی ادامه داد : خوشبختانه ۸ روستای مسیر سد مروک ۱۰۰ درصد تخلیه شده اند. آب از پل ماسور سر ریز کرده و وارد فرودگاه شده است. با کمال تاسف باید اعلام کنم که روستای بابازید کاملاً زیر آب رفته است و افرادی که علی رغم هشدارها جهت تخلیه روستا خانه خود را ترک نکرده اند، به پشت بام منزلهایشان پناه برده اند.