‍‍الفبا:  کارشناس حوزه نفت وگاز گفت وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادر باید اطلاعیه ای به زبان انگلیسی در سایت رسمی خود منتشر کنند تا شرکت های خارجی به طور کامل از نحوه عرضه نفت در بورس مطلع شوند.

به گزارش الفبا، محمد صادق کریمی، با اشاره به ۳ راهکار کوتاه مدت؛ اتاق تاریک ،عرضه نفت در بورس و استفاده از استراتژی های جنگ تجاری برای مقابله با تحریم های نفتی گفت:با توجه به تحریم های پیش رو، مسئله  مهم  قیمت گذاری در عرضه نفت برای ایجاد رقابت  میان خریداران است و این موضوع  از وظایف اصلی بورس به شمار می رود.از مزیت های دیگر بازار سرمایه به حداکثر رساندن قیمت ها در بازه  زمانی بلند مدت است ، به طوری که در ابتدا با ابزارهای خود سبب جذابیت بورس نفت برای سرمایه گذاران شده و سپس شروع به افزایش پایه قیمت عرضه می کند.

وی افزود:در اتاق تاریک نیز همانند ادوار گذشته اطمینان به شخص حقیقی روال کار است به این صورت که محموله های نفتی به اشخاصی که توانایی فروش دارند تحویل داده شده  و مبلغ آن دریافت می شود. از مشکلات اتاق تاریک به وجود آمدن بابک زنجانی ها و ایجاد رانت است.

کارشناس حوزه نفت و گاز در توضیح استفاده از استراتژی های جنگ تجاری برای  فروش نفت گفت: کشور با توجه به تحریم های پیش رو توانایی استفاده از جنگ تجاری آمریکا با سایر کشورها را دارد به گونه ای که با ایجاد بازار با کشورهای مقابل آمریکا به فروش نفت خود بپردازد.

کریمی زمینه را برای سرمایه گذار خارجی در بورس نفت فراهم دانست و گفت : جلب اطمینان سرمایه گذار خارجی برای ورود به بورس نفت نیاز به زمان بیشتری دارد. همچنین وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادر باید اطلاعیه ای به زبان انگلیسی در سایت رسمی خود منتشر کنند تا شرکت های خارجی به طور کامل از نحوه عرضه نفت در بورس مطلع شوند.