الفبا-حسین بردبار: مدیرکل برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در گفت وگو با الفبا وعده داد که درصورتی که به مساله تامین کاغذ در کارگروه مربوط به آن رسیدگی نشود، شخصا واردعمل می شود و مشکل را پی گیری می کند.
به گزارش الفبا محمدرضا کلامی بجستان، از کلیه شرکتهای تامین کننده کاغذ خواست که در قالب تشکلهایشان و به صورت جمعی فهرستی از مشکلات و دلایل گیر کارشان را ارایه کنند تا حل شود.در ادامه گفت وگوی الفبا با این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت را می خوانید:
الفبا:اخیرا استحضار دارید که مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه کتاب خواستند که وزرای فرهنگ و صنعت مساله کاغذ را حل کنند، وزارت صمت برای حل مساله چه برنامه ای دارد؟
-به دلیل این که وزارت ارشاد متولی ساماندهی مصارف کاغذ بوده است کمیسیون تنظیم بازار طی سه ماهه اول ۹۷ مصوب کرد که ساماندهی تامین و توزیع کاغذ با وزارت ارشاد است و این وزارتخانه یک کارگروهی را تشکیل داده است که کسانی که تامین کننده کاغذ هستند را به کسانی که خریدار ومصرف کننده هستند ارتباط می دهد که دراداره کل تخصصی آن در زیرمجموعه معاونت صنعت وزارت صمت ثبت سفارش و ارزش آن و پروفرم ها و کارهای آن انجام می شود و پیش می رود.
الفبا:صحبت از این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ حذف شده است؟
-این را چه کسی گفته است..
الفبا:هیچ کسی به صورت رسمی نگفته ولی وقتی واردکننده ها ثبت سفارش می کنند و می خواهند کاغذ واردکنند، درعمل به مشکل می خورند و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص نمی دهند؟
-تا جایی که من اطلاع دارم ، ابتدا باید تامین کننده کاغذ ثبت سفارش کند و بنابراین وقتی که کارگروه ذیربط در وزارت ارشاد بررسی کرد که فلان تاجر یا فرد یا شرکت صلاحیت دارد که می رود کاغذ برای فلان شخص می آورد، نامه به وزارت صنعت می زند که برای آن فرد ثبت سفارش انجام بدهید،اول در سامانه جامع تجارت کشور، ثبت سفارش انجام می شود و آنجاست که اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی باشد، در زمان ثبت سفارش لحاظ می کنند، تا این لحظه من مصوبه یا مکاتبه ای که وزیر صنعت یا هرمقام دیگری گفته باشد که ثبت سفارش کاغذ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام ندهید و با نیمایی انجام بدهید، ندیده ام.
الفبا:درست می فرمایید و چنین نامه ای احتمالا وجود ندارد، ولی در عمل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص نمی دهند و وارد کننده مجبور است خودش آزاد وارد کند؟
-بانک نمی دهد یا ثبت سفارش نمی کنند.
الفبا:شاید ثبت سفارش هم می کنند ولی تخصیص ۴۲۰۰ تومانی نیست..
-اگر مطمئن هستید که ثبت سفارش نمی دهند، باید مدیرکل مربوطه اش در زیرمجموعه معاونت صنعت وزارت صمت که خانم محرابی هستند، پاسخگو باشند ولی اگر ثبت سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود و بانک تخصیص نمی دهد که باید آنها پاسخگو باشند، چون حتما کسی به آنها چیزی گفته است که این کار را نمی کنند. ما به عنوان تنظیم بازار تا به این لحظه چیزی مصوب نکرده ایم.
الفبا:فکر می کنید مساله واردکنندگان و تامین کنندگان کاغذ را ازآنجا که مشکل کمبود منابع ارزی هم داریم و در عمل به مشکل برمی خورند را چگونه می توان حل کرد؟
-توصیه ام این است که حتما از طریق تشکلشان اقدام کنند و شرکتها فهرستی را درست کنند که معلوم شود که چه ایرادی در کارشان وارد شده است، چون کارگروه مسئول است و اگر کارگروه هم رسیدگی نکرد من به عنوان مرجع بالادستی ورود می کنم و پی گیری می کنم که چرا تکالیف انجام نشده است.به عبارتی شرکتها هریک جداگانه دنبال کار نیفتند بلکه همگی یک فهرستی را به تشکلشان بدهند که هرکدام گیر کارشان درکجا قراردارد، مثلا مشکل در ثبت یا نقل وانتقال یا تخصیص یا چه بخشی است و رسما آن فهرست را به کارگروه تنظیم بازار مربوط به کاغذ اعلام کنند و اگر کارشان پیش نرفت یک رونوشت به آقای قبادی دبیر تنظیم بازار نیز بدهند که اگر کارشان پیش نرفت من پی گیری می کنم.