ویلای دختر نعمت زاده

 

الفبا : ویلای لواسان دختر نعمت زاده وزیر اسبق صنعت در حالی که پیش ار از این اخباری در مورد تخریب آن مطرح شده بود، هنوز پابرجاست و فقط پنجره‌های بیرونی آن تخریب شده است.

عکسهای انتشار یافته در خبرگزاری فارس نشان میدهد این ویلا تخریب نشده است و اگر این سرمایه با هدف استفاده در زمره سرمایه‌های مردمی حفظ شده باشد، کار معقولی است و در غیر این صورت اگر در پس آن همچنان قدرت ژن خوب نهفته باشد باید گفت هنوز برخورد عبرت آموز با آقازاده‌ها پدیده‌ای محسوب میشود که جامعه در حسرت آن باقی است.

عابدی خبرنگار ما در کاشان میگوید بخاطر آوردم که امیرکبیر با تنبیه فرزند یکی از مسئولان که تصویر حکم آن در باغ فین محل شهادت این فرزند برومند کشور نصب شده است در مقابله با حمایت از او نوشته بود : “مملکت داری با توصیه خاله و عمه نمی شود ” و حال توصیه پدر هزار میلیاردی را نیز می توان به آن افزود.

پدیده آقازادگی و ژنهای خوب از وقتی آغاز شد که در مقابل خطاهای به ظاهر کوچک کوتاه آمدیم تا امروز به یک قاعده نسبتا پذیرفته شده تبدیل شد. آن روزها ماشینهای لوکس از قول معدود واردکنندگان آن به خودروهای هفتگی موسوم بود که پس از دور دور آقازاده‌ها طی یکی دو هفته با اندک تصادفی باعث دلزدگی میشد و واردکنندگان به خرید آن در مدتی کوتاه به عنوان خودرو اسقاطی عادت کرده بودند. به این ترتیب آیا حکایت این نوکیسه‌ها ادامه خواهد یافت؟